Allt

Allt som inte är kärlek
är inte du

Fråga dig själv
När är det tid att vakna upp ur denna illusion?
Förstå att vi har all kraft inom oss att kunna förändra allt utom oss
men vi måste verkligen tro på det

Det är tid att öppna hjärtat nu o förstå vilka vi är

Är du redo att möta dig o ditt sanna jag?

Det hjälper inte att tänka längre
Det är tid att agera
Ta sitt ansvar för sitt eget liv
Vilket väljer du

Kärlek eller Rädsla?


Right now

`*☆.`❥ Right now, as you read these words, open up the crown of your head and accept the energy of your soul self as it pours down and clears away any thoughts of your own imperfection.

You are perfect in your imperfections. Your so-called failures are but steps along the path of learning. And your perceptions of failure are but judgments against a false standard.

You are perfect exactly as you are. You are deeply loved no matter what you do or do not do. You are who you are and no more is asked of you. 

How could there be more? You are exactly as you need to be in this moment. You are standing exactly where you need to stand to take the next step. Accept yourself as you are and move forward. Be glad to be who you are and know that you are deeply treasured, just as you are.

You are who you are and it is good.

Here is a little prayer for today ¨`*☆.`❥

Today, I open to my higher self, my soul self, and I ask that this presence be felt consciously within me all day. I ask that I may be aware of my own beauty, perfection and power in every moment. I ask that I may be filled with the pure love of the universe and that it may be the foundation of everything that I do, all day.

I release all judgments I have made about myself. I release the past and any concerns I have. I release all of that and embrace this new day in all its glory and wonder. I love myself. I love my life. And I know I am deeply connected to all that is.

I am perfect just as I am. I am.

~ Quado via Carrie Hart
www.quado.com

Artist unknown
¨`*☆.`❥ Right now, as you read these words, open up the crown of your head and accept the energy of your soul self as it pours down and clears away any thoughts of your own imperfection.

You are perfect in your imperfections. Your so-called failures are but steps along the path of learning. And your perceptions of failure are but judgments against a false standard.

You are perfect exactly as you are. You are deeply loved no matter what you do or do not do. You are who you are and no more is asked of you. 

How could there be more? You are exactly as you need to be in this moment. You are standing exactly where you need to stand to take the next step. Accept yourself as you are and move forward. Be glad to be who you are and know that you are deeply treasured, just as you are.

You are who you are and it is good.

Here is a little prayer for today ¨`*☆.`❥

Today, I open to my higher self, my soul self, and I ask that this presence be felt consciously within me all day. I ask that I may be aware of my own beauty, perfection and power in every moment. I ask that I may be filled with the pure love of the universe and that it may be the foundation of everything that I do, all day.

I release all judgments I have made about myself. I release the past and any concerns I have. I release all of that and embrace this new day in all its glory and wonder. I love myself. I love my life. And I know I am deeply connected to all that is.

I am perfect just as I am. I am.

~ Quado via Carrie Hart
www.quado.com

Artist unknown
 

Breathe Deeply ¨`*☆.`❥

Breath is the bridge connecting the spiritual and physical worlds. Your respiration carries your spiritual sustenance into your physical self, which feeds your soul, mind, and body.

Deep breaths are akin to taking a holiday, which is why they're called "breathers." Become aware of your breathing, and deepen it right now. Pause between inhalation and exhalation, delighting in the deliciousness of the air.

Fill your life with fresh air. Spend time in the country, place live plants in your home and office, or invest in an air purifier. Keep in mind that the environment near running water (including your shower or bathtub) is filled with powerful molecules that support your health and happiness.

Make it a point today to stay aware of the rhythm and rate of your breathing. If you experience stress, be sure to inhale deeply. The oxygen relaxes your body, invigorates your energy levels, and leads to creative insights and solutions.

Thought for Today ❥ I breathe deeply. I consciously inhale with great gusto and exhale with joy.

~ Doreen Virtue
Source: Daily Guidance from Your Angels

Artist unknown
Breathe Deeply ¨`*☆.`❥

Breath is the bridge connecting the spiritual and physical worlds. Your respiration carries your spiritual sustenance into your physical self, which feeds your soul, mind, and body.

Deep breaths are akin to taking a holiday, which is why they're called "breathers." Become aware of your breathing, and deepen it right now. Pause between inhalation and exhalation, delighting in the deliciousness of the air.

Fill your life with fresh air. Spend time in the country, place live plants in your home and office, or invest in an air purifier. Keep in mind that the environment near running water (including your shower or bathtub) is filled with powerful molecules that support your health and happiness.

Make it a point today to stay aware of the rhythm and rate of your breathing. If you experience stress, be sure to inhale deeply. The oxygen relaxes your body, invigorates your energy levels, and leads to creative insights and solutions.

Thought for Today ❥ I breathe deeply. I consciously inhale with great gusto and exhale with joy.

~ Doreen Virtue
Source: Daily Guidance from Your Angels

Artist unknown
 

Illusions

Illusions come from accepting others' thoughts and beliefs without questioning their value to you. Mass agreement that things are a certain way can create illusions. Whole populations can believe something to be true until someone proves differently. At one time it was thought that the sun revolved around the earth. A few individuals have changed the course of history by questioning such mass beliefs and having the courage to explore their new theories.

You are the healers, teachers, and leaders; you came to create new possibilities and bring through higher truths about abundance, planetary peace, ecology, and more. To do that you need to see the world clearly. Don't accept things just because others do. Question what you are hearing and reading. Learn to go beyond what is commonly held to be true and discover your own truth. Through your ideas about food, healing with energy, ecology, peace, animal rights, human rights, and other issues you are bringing a higher truth to the earth plane. Follow your heart and believe in your truth, not what others or society tells you is best. As you discover what is true for you, you will assist others in finding a higher way by your example.

How do you lift the veils of illusion? You start by asking your Higher Self to lift them and being willing to see what is revealed. Question things you have taken for granted. Explore new areas. Imagine you are a small child or that you have just arrived on the planet and are examining things for the first time.

~ Orin And Daben via Sanaya Roman and Duane Packer
from Personal Power Through Awareness
www.orindaben.com

Artist unknown
 

Feedback Gruppkonsultation i Halmstad 13-08-03

Dagen är kommen 
då jag är tilllåten att möta min Mamma
Denna dag har jag väntat på i 3 år 
Att äntligen få möta Mamma själsigt att jag kan vara i balans 
o att Mamma kunde öppna upp för dessa energier här i Halland o denna otroliga grupp så vackert. 

Jag är så djupt tacksam att du ser Mamma
Afrodite är så otrolig att hon kan förändra en människas liv på en röd sekund 
Det är så vackert att jag knappt kan förstå 
men nu äntligen kan jag se 

Tack alla föregångare för ni var med idag o stötta vid denna dag 
Mycket fint kommer att hända 
o Äntligen kom Mamma hit. 
Jag är så djupt tacksam.

Tack Afrodite för att du jobbat så mycket med mitt inre o med Mamma på distans 
så detta kunde vara möjligt idag 

Jag har varit så rädd att mista Mamma 
Afrodite. du vet verkligen när tiden är rätt o du fångar upp exakt i rätt tid
Din styrka är obeskrivlig
En sådan styrka trodde jag inte fanns 
men nu ser jag o känner o förstår
att du är en annan jag.

Min tid har kommit nu 
Nu skal min styrka av kärlek fram för det är så många som behöver hjälp 
Tiden är inne för oss föreångare o träda fram i vår kraft 
Tillsammans är vi starka 

Jag är så tacksam. 

Tack fina Mamma för du gav mig ett liv till denna jord 
du visste inom dig att jag hade en stor uppgift
men det finaste är att nu vet inom dig att du har lika stor uppgift själv

Min tacksamhet är obeskrivlig 
o glädjen inom mig känns som att den bara växer mer o mer 

All min kärlek sänder jag er alla 
Pernilla Varga Franzén 

RSS 2.0