Blodanalyser

 

Första bilden är min blodanalys med ett ph i balans 

Andra bilden är en annans blodanalys med ett ph värde i obalans

 

Skillnaden är att jag dricker ASÈA  det hjälper mig så att mina celler kan skapa ett balanserat ph värde i kroppen min 

 

Pernilla Varga Franzéns foto.
Pernilla Varga Franzéns foto.

Vad är ASÈA

Denna flaska är inte en vanlig flaska vatten utan detta är din kropps byggstenar i en förpackning 
 
Vår kropp är byggd av molekyler och drivs av mineraler & vitaminer.
 
När tiden går utlakas kroppen & den orkar inte läka sig själv på samma sätt som den gjorde när den var yngre.
 
Nu finns det ett sätt att hindra förfallet & hjälpa kroppen att delvis återskapa sin forna glans.
 
Detta är naturligtvis inte magi utan en lång tids forskning inom människo kroppens åldrande m.m 
 
Detta är ASÈA
 
Se Videon här nedan 
 
http://vimeo.com/asea/review/66337446/9780dfb523
 

Blodanalys

Detta fantastiska uppvaknandet skedde när jag fick se mitt eget blod på denna bild (Friska celler) 
Att få se & veta kunskapen om detta är intressant & givande
Tack vare ASÈA är mina celler friska 
Jag är så tacksam att jag fått denna gåva

Man känner inte hur men egentligen mår, men blodet sitt visar verkligen hur det ligger till.

Jag fick reda på i min blodanalys att vi blod var inte friskt för några år sedan, & det stämmer för jag var väldigt sjuk på den tiden så blodet avslöjar & det mest unika är att vi då kan göra en förändring men först måste vi se.

Är du intresserad av att veta sanningen om dig
så kontakta mig så kan jag ordna blodanalys.

Kärlek & Tacksamhet 

Pernilla Varga Franzén
070/1452714

Pernilla Varga Franzéns foto.

ASÈA

It was my master who led me text in Schambhala that made me really realize this with the cells in the body.

What really happens in our physical body

Here is the text

We look like physical bodies
But we are atoms, clean energy.

Scientific research has confirmed this fact.

When we look closely at the atoms, we discover the first particles and when we then review them even more closely, we see that the particles disappear in the pattern of clean energy at a certain level of vibration.

If we consider what we eat from this perspective, we see that what we put into our bodies as food affects our vibrational state.

Certain foods increase the energy and vibration, while the other decreases it.

All disease is due to a reduction in vibration energy and when our energy has dropped to a certain level, there are natural forces in the world who are determined to resolve our bodies.

When something dies loses body cells immediately its vibration and get a very acidic chemistry.

The acidic condition is signaling to the world of microbes, viruses, bacteria, fungi that it is time to break down the dead tissue.

This is their task in the physical universe.

When we lose power, we become susceptible to disease.

Foods that leave acid wastes in our bodies
• Heavy food that has boiled for too long, they are overly prepared and sweet
• Meat
• Dairy products
• Confectionery
• Alcohol
• Coffee
• Cutest fruits

We need alkaline food (live feed)

• Fresh vegetables
• Leafy vegetables
• Sprouts
• Tomatoes
• Avocados
• Grapefruit
• Citric

Although the body has a high surhetshalt the situation can be reversed, and we improve our diets and strive for an alkaline higher energy state.

Important to also move their body and have positive thoughts

I personally use ASEA just to strengthen my body cells so that then do not become sour in chemistry and broken down.

Although such negativity affect our energy and in turn affect our mental and physical health.

I can give more good advice that made changes in my and other people's lives.

We also have interesting courses in personal development if you are interested in such things.

Please let me know if you are curious to know more, tell me please.

You can also visit my website to learn more about ASEA & even RENU28

www.varga.teamasea.com

Joy & Inspiration

Pernilla Varga Franzen
health Consultant

070/1452714
Halmstad

 
 

ASEA

Det var min mästare som ledde mig texten i Schambhala som fick mig att verkligen inse detta med cellerna i kroppen.

Vad som verkligen sker i vår fysiska kropp 

Här kommer texten 

Vi ser ut som fysiska kroppar 
Men vi är atomer, ren energi. 

Vetenskaplig forskning har bekräftat detta faktum. 

När vi tittar närmre på atomerna, upptäcker vi först partiklar och när vi sedan granskar dem ännu mer ingående, ser vi att partiklarna försvinner i mönster bestående av ren energi som på en viss nivå vibrerar. 

Om vi betraktar det vi äter ur det här perspektivet, ser vi att det vi stoppar i våra kroppar som mat påverkar vårt vibrations-tillstånd. 

Vissa födoämnen ökar energi och vibration, medan andra minskar den. 

All sjukdom beror på en sänkning av vibrationsenergin och när vår energi har sjunkit till en viss nivå, finns det naturliga krafter i världen som är bestämda att upplösa våra kroppar. 

När något dör mister kroppscellerna omedelbart sin vibration och får en mycket sur kemi. 

Det sura tillståndet är signal till världens mikrober,virus,bakterier,svampar att det är dags att bryta ner den döda vävnaden. 

Detta är deras uppgift i det fysiska världsalltet.

När vi tappar energi blir vi känsliga för sjukdomar. 

Födoämnen som lämnar surt avfall i våra kroppar
• Tung mat som kokat för länge, dom är överdrivet preparerad och söt 
• Kött
• Mjölkprodukter
• Konditorivaror 
• Alkohol
• Kaffe
• Sötaste frukterna 

Vi behöver alkalisk föda ( Levande föda) 

• Färska grönsaker 
• Bladgrönsaker 
• Groddar 
• Tomater 
• Avokado 
• Grapefrukt 
• Citron 

Även om kroppen har en för hög surhetshalt kan situationen vändas om och vi förbättrar våra kostvanor och strävar mot ett alkaliskt högre energi tillstånd. 

Viktigt att även röra på sin kropp & ha positiva tankar

Jag personligen använder ASEA just för att stärka mina celler i kroppen så att sen inte blir sur i kemin & bryts ner. 

Även så påverkar negativitet vår energi & i sin tur påverkar det vår mentala & fysiska hälsa. 

Jag kan ge fler goda råd som gjort förändringar i mitt & andras liv. 

Vi har även intressanta utbildningar inom personlig utveckling om du är intresserad av sådant. 

Hör av dig om du är nyfiken på att veta mer så berättar jag gärna.

Ni kan även besöka min hemsida för att läsa mer om ASEA & även RENU28 

www.varga.teamasea.com 

Glädje & inspiration 

Pernilla Varga Franzén 
Hälsokonsult 

070/1452714
Halmstad
 
 
 

Min upplevelse av blodanalys 15-01-19

 

 Såhär såg mitt blod ut igår på blodanalys i Göteborg 


Jag har druckit ASÈA i 2 år & levt på grön föda, frukt, prana 

Om man äter kött & mejeriprodukter så kommer det se helt annorlunda ut

Detta är friska celler & jag är så tacksam att jag har ASÈA i mitt liv

 

Hör av er om ni är nyfikna på mer information om ASÈA & vad det egentligen är som händer händer inne i våra kroppar 

 

Pernilla Varga Franzén 

0701452714

 

Såhär såg mitt blod ut igår på blodanalys i Göteborg 
Jag har druckit ASÈA i 2 år & levt på grön föda, frukt, prana <3 

Om man äter kött & mejeriprodukter så kommer det se helt annorlunda ut 

Detta är friska celler & jag är så tacksam att jag har ASÈA i mitt liv 

Hör av er om ni är nyfikna på mer information om ASÈA & vad det egentligen är som händer händer inne i våra kroppar <3
 
 
 
 

RSS 2.0