Prana

I Japan heter det Ki, i Kina Chi, och på sanskrit heter det Prana. Prana betyder livsenergi och är ett universellt flöde av energi hos oss och andra levande ting. I vår kropp strömmar den runt i 72000 (sägs det) nadis, energikanaler. De tre stora viktiga energikanalerna heter Ida, Pingala och Sushumna. Sushumna går längs ryggraden och Ida och Pingala slingrar sig runt och upp från bäckenbotten till tredje ögat mellan ögonbrynen. Där energikanalerna möts har vi våra viktigaste energicentrum, chakran.
 
Pranan är nästan alltid blockerad på grund av till exempel stelhet, dålig mat och stress, men genom asanas och pranayama (andningsövningar) kan vi lösa upp blockeringarna så att prana ska kunna flöda fritt. Vi höjer vår energi och mår mycket bättre. När du lär känna din kropp och blir lyhörd för den kan du känna pranan i kroppen. Jag brukar göra det när jag ligger i shavasana (raklång på rygg) efter ett yogapass. Ett annat bra ställe att känna prana är i händerna. När du sitter stilla för meditation eller pranayama, tag ditt medvetande till händerna som vilar på dina ben. Känner du några förnimmelser? Pirr? Bultningar? Strömmningar?
 
Prana kan kanske vara lite svårbegripligt ibland, det går ju inte att se den, men jag tror de flesta kan känna av den, om man känner efter ordentligt. Ibland känner du dig fylld av energi, ibland inte. Vissa omgivningar och personer ger dig energi och andra tar din energi, eller så trivs du helt inte i vissa miljöer utan att veta varför. Jag tror det har med energin att göra. Och genom att bli medveten om våra energier, hur vi påverkas av omgivningarna och hur vi kan öka vår egen prana, kan vi faktiskt göra våra liv bättre.
 
Prana är ett Sanskrit ord bokstavligen betyder "livskraft" den osynliga bioenergi eller vitala energi som håller kroppen vid liv och upprätthåller ett tillstånd av god hälsa. Prana är den livsenergi eller livs-princip i universum. Denna urgamla energi veta genom olika namn i andra skolor av visdom, inklusive: Ki (Japan), Chi (Kina), Pneuma (Grekland), Mana (polynesiska), Ruah (hebreiska - Breath of Life, Gamla Testamentet).
 
Prana är den osynliga energi som utgör grunden för allt liv i universum (makrokosmos) och i människokroppen (mikrokosmos). Ordet Prana är Sanskrit och kommer från "pra" som betyder "före" och "an" som översätts som "att andas/blåsa/leva".
 
Prana betyder är den livsenergi som flödar igenom oss och den energi som existerar bortom andningen och som ligger till grund för liv.
 
Hur fungerar Prana healing?
 
Prana healing arbetar i två steg:
 
 
1. Den rensar ut blockeringar från din subtila kropp och gör det möjligt för din livsenergi att flöda fritt. Så snart den börjar flöda igen, börjar prana laga eventuella störningar som har orsakat det aktuella fysiska/mentala/känslomässiga problemet.
 
2. Den ger din livsenergi en kick. Eftersom nivån av prana i din subtila kropp har blivit låg
 
p.g.a. olika blockeringar och skadliga mönster, hjälper den extra prana som du nu får att förkorta tiden det tar för dig att uppnå din nästa nivå i riktning mot hälsa, välbefinnande och insikt.
 
När Prana inte flödar- förstörelse och sjukdom
 
När det finns blockeringar i de subtila kanalerna eller när prana har stagnerat, är inte ordentligt absorberad eller blir bortslösad, då börjar kroppens celler fungera fel, organismens interna balans blir störd och olika sjukdomar börjar manifesteras.
 
 
Samtidigt kommer sinnet att fungera från en lägre energinivå, personen kommer att uppfatta och skapa problem, konflikter, saknad, och kommer att känna toxiska känslor som rädsla, ilska, skuld eller depression. Fysisk hälsa, relationer eller yrkesliv kommer att fungera bristfälligt och den
subjektiva känslan kommer att vara av stagnation, olycka eller även livsfara. När pranas intelligens inte kan nära oss, då känner vi oss avskilda ifrån och bortglömda av livet.
 
När Prana flödar- växande och välbefinnande
 
När prana flödar fritt och lätt genom en människa, då är både kropp och sinne friska, starka och fyllda med livskraft. Varenda en av kroppens celler får energi av bästa kvalitet och använder den för att fylla sin funktion och för att laga eller återskapa sig själv efter behov. Balansen behålls och det väl närda och "lyckliga" tillståndet i cellerna översätts som fysiskt välbefinnande för personen.
 
Ett sådant överflöd av prana tillåter det mänskliga sinnet att fungera från en högre medvetandenivå och skapa livsbejakande tankar och känslor som tacksamhet, medvetenhet om möjligheter i varje problem, förnöjsamhet, glädje, vänlighet, lekfull kreativitet, generositet och en känsla av att vara en enhet med andra människor och hela livet. Att ha tillgång till mycket prana hjälper oss att avancera snabbare på vår andliga resa.
 
Hur upprätthåller du din kroppsvikt?
 
Att tro att vi måste gå ner i vikt och/eller dö, om vi inte äter mat, är bara just detta - något vi tror. Samhället säger oss att vi måste ha en balaserad diet, vitaminer osv för att vara friska, och eftersom de flesta tror detta så är det sant för befolkningen i allmänhet. Att livnäras av prana har mer med vår andliga resa och uppvaknade att göra.
 
Den fysiska kroppen är tjänare till mentalkroppen, som i sin tur betjänar den andliga kroppen. Genom att förändra våra trosföreställningar och våra tankar kan vi på ett enkelt sätt programmera oss själva till att vidmakthålla en önskad vikt, och då gör vi det också.
 
I Indien finns det idag yogier som bemästrar sitt sinne så mycket och har sådan kontroll över sin egen molekylstruktur att de kan låta sig begravas levande i flera veckor, eller dricka gift, utan att de får några negativa fysiska effekter.
 
Själv bestämde jag mig också för att det inte skulle vara bra reklam för den här processen om jag såg ut som en anorektiker, så därför programmerade jag min kropp att nå en viss vikt och stabilisera där. Jag höll en vikt av 47-48 kg från den tiden och framåt oavsett hur mycket vätska jag drack eller hur många munsbitar jag experimenterade med för smakens skull.
 
Hur är din energinivå, känner du dig trött?
 
Min energinivå är konstant mycket högre än jag någonsin tidigare har upplevt den. Det finns tillfällen när jag känner mig litet mindre energisk, och när jag tonar in till min inre vägledning får jag som regel veta att det beror på att någon omstrukurering håller på att äga rum i en av mina kroppar, vanligtvis i känslokroppen.
 
Behöver du lika mycket sömn?
 
Jag har upptäckt att jag sover i genomsnitt fyra till sex timmar per natt, medan jag tidigare sov åtta till tio timmar. Jag älskar att gå och lägga mig för att sova, för jag använder den tiden till utbildning och för att arbeta i andra världar och andra dimensioner. Jag tror visserligen att jag skulle klara mig
utan sömn, men för närvarande väljer jag att inte göra det.
 
Hur är det med avföring och menstruation?
 
Efter att i två års tid i stort sett bara ha druckit vatten, te och litet utspädd soppa för sällskaps skull, började jag mellan augusti 1995 och januari 1996 att experimentera mera med smak. Jag visste att det jag tog små munsbitar av inte gav mig någon näring, eftersom det ofta var en chockladkaka eller något emd mycket smak, som jag tidigare inte skulle ha ätit eftersom det saknade 'näringsinnehåll'! Under den tiden hade jag avföring en gång i veckan.
 
När jag intog maximalt tre glas vätska per dag, fann jag att jag urinerade, och ungefär var tredje vecka kom det något som jag kallar för 'kaninspillning' - vilket var obehagligt för mig. Jag fick telepatiskt veta att eftersom jag bodde i en stad, skulle föroreningar och döda celler tillåta detta att fortsätta. Senare upptäckte jag att om jag drack litet katrinplommonjuice en gång i veckan, gjorde detta den här tarmtömningen mer behaglig.
 
När det gäller menstruationen tänkte jag att eftersom jag inte skulle ha fler barn, skulle det vara lämpligt att programmera kroppen till att sluta blöda. När detta inte fungerade, bad jag Mästarna om vägledning och fick veta att denna regelbundna menstruation var ett 'traditionellt' och acceptabelt tecken på en frisk kropp. Och det var (och är fortfarande) viktigt att fortsätta visa upp tecken på en perfekt hälsa.
 
Äter du några vitaminer?
 
Nej. En av de första saker jag insåg var att jag måste släppa idén att någonting annat än ljus skulle ge mig näring. Om jag skulle ändra mitt sätt att tänka och helt lita på att enbart ljus skulle kunna livnära mig, då kunde jag inte äta vitaminer, eftersom det inte fanns behov av det. Det där var svårt för mig, för eftersom jag hade varit vegetarian i över tjugo år, hade jag alltid ätit vitaminer, framför allt spirulina och B12. Om du litar på att ljuset ska livnära och regenerera kroppen, så kommer detta att ske.
 
Vilka fysiska förändringar har du märkt?
 
Magen har krympt. Min ämnesomsättning har minskat. Innan jag började ta små 'munsbitar' blev jag aldrig hungrig. (Det var märkligt att på nytt känna hungerkänsla när magen sträckte på sig en smula.) Jag känner mig mycket 'lätt', mer 'utsträckt' och på något sätt multidimensionell. Ibland - när jag är ute och går - har jag känt att enda anledningen till att jag vet att jag är fysisk är för att jag ser mina fotsteg och min skugga. Något av detta kan bero på de inflöden av energi som för närvarande kommer till den här planeten och som även påverkar många.
 
Jag tappade också litet extra hår när jag tvättade och borstade håret, något som även andra har rapporterat. Men det var bara tillfälligt. Det återgår till det 'normala' inom en månad eller så.
 
Vilket har varit ditt största problem med den här processen?
 
Jag måste säga att för mig personligen har den största utmaningen varit leda, dvs 'tråkighet'. Den fysiska kroppen har, med den bakgrund som jag hade, varit relativt lätt att bemästra. Med min
 
europeiska uppfostran och dess sociala tonvikt på mat och att dela med sig, så har det varit svårare att ta hand om den känslomässiga kopplingen till maten. Man behöver bara titta på vad och när människoräter för att se att 90% av ätandet är grundat på känslomässiga orsaker. Även när man träffas och äter middag tillsammans med bekanta så motiveras detta både av fysiska och känlsomässiga skäl.
 
Att bemästra mentalkroppen har varit det svåraste. Som det alltid blir vid en utdragen fasta, förhöjs känsligheten hos sinnena enormt. Luktsinnet, känseln, hörselsinnet, synen och smaken. Alla dessa blir naturligt tillfredställa i vardagslivet, men när man slutar att äta och smaka, ignoreras smaksinnet.´
 
Vad finns det för andra fördelar med att livnäras av ljus?
 
Matsmältningsprocessen använder energi. När detta inte längre behövs, kan den energin omdirigeras för andra ändamål. För mig tycktes det förbättra eller på skynda mina telepatiska förmågor, eftersom jag började 'kanalisera' inom en månad efter att ha genomgått de 21 dagarna. Nu när jag arbetar så nära och medvetet med de uppstigna Mästarna, är det omöjligt att skilja ut vad som är orsaken till den magi jag nu upplevelser dagligen i mitt liv.
 
Meditation, stark inre vägledning, fokuserande på min egen utveckling och mitt tjänande, att existera på ljus, allt är sammanvävt. Kanske har processen, och det jag lärt mig om sinnets makt över materian, lett till att dörren till föreställningen om fysisk odödlighet har öppnats ännu mer och till att driva på mig att ta det här till mig. Att genomgå en sådan här processen är inte ett krav för uppstigning. Det är bara en biprodukt som är tillgänglig för dem som vill ha den. Fördelarna med att få kontakt med de uppstigna Mästarna och vår egen underbara JAG ÄR-Närvaro är oskattbara.
 
I efterhand ser jag att 21-dagarsprocessen helt enkelt är ett sätt att bemästra de fyra lägre kropparna. Även om den manifesterar sig tydligast i den fysiska kroppen, påbörjar vi också ett intensivt arbete både på känslokroppen och mentalkroppen, medan vi vägleds av vår inre andliga varelse rakt igenom hela processen.
 
Oavsett hur vi väljer att uppnå det, måste alla varelser på det här planet - och vid den här tiden - bemästra sig själva och få sina kroppar i harmoni. Det är en verklighet för mig att inte längre handlar om ett val, för planeten befinner sig på en bestämd utvecklingskurs som vägleds av den gudomliga planen. Ju förr vi harmoniserar vår fria vilja med den gudomliga viljan, desto förr kommer vi att finna det vi har sökt efter.

A Gift Of Love

~☜❤☞~ A GIFT OF LOVE ~☜❤☞~


Many Lightworkers are moving between 5D and 3D, unsure what their call to service is as the layers are peeled away. Each one of you is connected with your higher self, who will lead you forward into battle. But this is a battle with a difference. In years past, battle meant death and destruction. These times are over, except for those 3D scenes still playing out.
We are now tempering battle with compassion, love, empathy and kindness. Our numbers are far greater than they have been. Your battle arms are shields of light and swords of truth.
Those still living in the 3D world are to be given a helping hand. Each one of those incarnated on earth is important. One goes up, everyone goes up. There are some who will choose not to, but until the final moment, that decision is not definite as there is a chance to change minds. Some of you are far stronger and further along the path. As we climb the mountain, hold out a helping hand to those who are having difficulty.
The dark side has had a very strong foothold here on Mother Earth, which is slipping away hour by hour. They are desperately attempting to reclaim it. Many 'humans' are so infested with dark energy they are having trouble finding their way to the light. When we talk about 'dark' energy we mean 'negative'. A being that finds solace in the dark night is not evil. So from now on we will talk about 'negative' rather than 'dark', to avoid confusion.
You all have relatives and friends comfortably ensconced in the world of negativity. They will have a negative entity (or several) attached to them. Gossip is one form of negativity that allows an entity such as this to attach to one. Any negative word or action from you against another creates a chink in your armour of light and sends a spear of emotion that pierces the individual to whom you directed your words or actions. It doesn't matter how negative the person is, keep sending them light and love until finally this energy finds an opening. It is similar to water finding a small crack. It keeps flowing and flowing until finally the crack becomes a larger and larger hole allowing the light to flood into their being. The more you send them light and love, the stronger you and they become. Be aware that feeling smug about where you are as a lightworker compared to others, will create an opening for a negative entity to slowly insinuate itself into your energy field or could mean it is attached already and growing. Remember you are no better than anyone else, you are simply further along the path.
Make sure every day that you have no attachments of your own. Sit quietly and examine your body and your energy field. Ask Archangel Michael to cut any ties that are attached to you or use your own sword of truth. Also ensure that you have a constant replenishment of energy and are not giving out your energy to your detriment. The universal energy should simply flow through you, without you having to use your own reserves. This work should not make you tired. If it does then there is a leak somewhere and it is up to you to find it. The tiredness you will feel is similar to feeling drained. Many of us are drawn to helping family or friends by propping them up with our energy, thereby depleting ourselves. Don't to this. The drained feeling is very different to that of the tiredness of ascending. During ascension your body is changing and using energy to create these changes. If you add your family members to this use of your energy, your body will finally give up.
Be aware of anything attaching to you. Constantly scan your body and energy fields. The stronger your light, the greater the negativity you will attract as they wait for you to create an opening that they can attach to. Many of them are unaware that they would like to return to the light. They are simply attracted to you and by their very nature will attempt to make you like them. Send them love and use the violet flame to transmute them.
Those of you are prepared to be front line warriors, use your back up. Every army has their back ups, such as those who cook and clean, cut hair, masseurs, therapists, etc. No army can march on an empty stomach, on tired feet or in discomfort. Your discomfort will become your downfall. Reach out to other lightworkers or to the angelic beings who are flooding the earth. You are never alone. You merely have to ask. In making the request for help make sure you are heart centred. Keep your energy field and your body in good condition. This is not being selfish, but being smart.
My final piece of advice is - don't dwell on the negative so that it lands up dragging you down. Simply accept that it is around and use your abilities when you need to.
Choose your battles well, dear ones and may your light shine strongly

I Love You <3  
http://youtu.be/mrvEWrkHQ_c
 
 
~☜☞~ A GIFT OF LOVE ~☜☞~ Many Lightworkers are moving between 5D and 3D, unsure what their call to service is as the layers are peeled away. Each one of you is connected with your higher self, who will lead you forward into battle. But this is a battle with a difference. In years past, battle meant death and destruction. These times are over, except for those 3D scenes still playing out. We are now tempering battle with compassion, love, empathy and kindness. Our numbers are far greater than they have been. Your battle arms are shields of light and swords of truth. Those still living in the 3D world are to be given a helping hand. Each one of those incarnated on earth is important. One goes up, everyone goes up. There are some who will choose not to, but until the final moment, that decision is not definite as there is a chance to change minds. Some of you are far stronger and further along the path. As we climb the mountain, hold out a helping hand to those who are having difficulty. The dark side has had a very strong foothold here on Mother Earth, which is slipping away hour by hour. They are desperately attempting to reclaim it. Many 'humans' are so infested with dark energy they are having trouble finding their way to the light. When we talk about 'dark' energy we mean 'negative'. A being that finds solace in the dark night is not evil. So from now on we will talk about 'negative' rather than 'dark', to avoid confusion. You all have relatives and friends comfortably ensconced in the world of negativity. They will have a negative entity (or several) attached to them. Gossip is one form of negativity that allows an entity such as this to attach to one. Any negative word or action from you against another creates a chink in your armour of light and sends a spear of emotion that pierces the individual to whom you directed your words or actions. It doesn't matter how negative the person is, keep sending them light and love until finally this energy finds an opening. It is similar to water finding a small crack. It keeps flowing and flowing until finally the crack becomes a larger and larger hole allowing the light to flood into their being. The more you send them light and love, the stronger you and they become. Be aware that feeling smug about where you are as a lightworker compared to others, will create an opening for a negative entity to slowly insinuate itself into your energy field or could mean it is attached already and growing. Remember you are no better than anyone else, you are simply further along the path. Make sure every day that you have no attachments of your own. Sit quietly and examine your body and your energy field. Ask Archangel Michael to cut any ties that are attached to you or use your own sword of truth. Also ensure that you have a constant replenishment of energy and are not giving out your energy to your detriment. The universal energy should simply flow through you, without you having to use your own reserves. This work should not make you tired. If it does then there is a leak somewhere and it is up to you to find it. The tiredness you will feel is similar to feeling drained. Many of us are drawn to helping family or friends by propping them up with our energy, thereby depleting ourselves. Don't to this. The drained feeling is very different to that of the tiredness of ascending. During ascension your body is changing and using energy to create these changes. If you add your family members to this use of your energy, your body will finally give up. Be aware of anything attaching to you. Constantly scan your body and energy fields. The stronger your light, the greater the negativity you will attract as they wait for you to create an opening that they can attach to. Many of them are unaware that they would like to return to the light. They are simply attracted to you and by their very nature will attempt to make you like them. Send them love and use the violet flame to transmute them. Those of you are prepared to be front line warriors, use your back up. Every army has their back ups, such as those who cook and clean, cut hair, masseurs, therapists, etc. No army can march on an empty stomach, on tired feet or in discomfort. Your discomfort will become your downfall. Reach out to other lightworkers or to the angelic beings who are flooding the earth. You are never alone. You merely have to ask. In making the request for help make sure you are heart centred. Keep your energy field and your body in good condition. This is not being selfish, but being smart. My final piece of advice is - don't dwell on the negative so that it lands up dragging you down. Simply accept that it is around and use your abilities when you need to. Choose your battles well, dear ones and may your light shine strongly I Love You  http://youtu.be/mrvEWrkHQ_c

25 juni 2011 / 22 december 2013

Såhär såg jag ut den 25 juni 2011 (hade masken på men under den fanns ingen livsgnista)
Jag skall lägga upp en bild på hur jag ser ut idag så kommer ni att se skillnaden 
Denna förändring hade enbart kunnat ske om jag vågade släppa kontrollen o bli vägledd
vilket jag beslutade mig för 
Jag tog modet till mig o vågade släppa mitt gamla liv för att återigen kunna läka mig själv inom för att sedan sprida den kärlek jag alltid velat nu framöver  
Jag är så tacksam o känner en värme inom mig vilket jag aldrig gjort förr 
Tack Afrodite för du aldrig släppte mig o att jag får den otroliga hjälp av dig varenda dag  Det är verkligen en mästare som har den kravlösa kärleken inom sig som släpper allt annat för att hjälpa andra att nå sitt eget mästerskap 
 
Foto
 
Såhär ser jag ut idag 22 december 2013
Jag är stolt över mig själv för en gångs skull o jag vill att ni skall veta att om man tar emot hjälpen i vår Gruppkonsultation så kommer man att nå det man verkligen drömmer om
Om man vågar släppa o ha tilliten o förstå att allt kommer i rätt tid. 
Det är bara Egot som vill att saker o ting skall vara på ett visst sätt eller att saker ska hända i den tidpunkt man själv känner/vill men så är det inte. 
Afrodite har kontakt med våra själar o vet exakt rätt tid när saker o ting kommer och till slut när man blivit hjälpt med blockeringarna man har inom så kommer man att känna in exakt rätt tid o vad själen vill själv 
Att öppna hjärtat är det vackraste som finns  
Moder Jord o alla underbara djur tackar till alla er som vågar se ert inre mörker/blockeringar för att kunna förändra. 
När man förändrar sitt inre så förändras även det yttre 

Ha en fin dag kära vänner

Namasté 
Pernilla Varga Franzén 
 
 
Foto: Såhär ser jag ut idag 22 december 2013
Jag är stolt över mig själv för en gångs skull o jag vill att ni skall veta att om man tar emot hjälpen i vår Gruppkonsultation så kommer man att nå det man verkligen drömmer om
Om man vågar släppa o ha tilliten o förstå att allt kommer i rätt tid. 
Det är bara Egot som vill att saker o ting skall vara på ett visst sätt eller att saker ska hända i den tidpunkt man själv känner/vill men så är det inte. 
Afrodite har kontakt med våra själar o vet exakt rätt tid när saker o ting kommer och till slut när man blivit hjälpt med blockeringarna man har inom så kommer man att känna in exakt rätt tid o vad själen vill själv 
Att öppna hjärtat är det vackraste som finns <3 
Moder Jord o alla underbara djur tackar till alla er som vågar se ert inre mörker/blockeringar för att kunna förändra. 
När man förändrar sitt inre så förändras även det yttre 

Ha en fin dag kära vänner

Namasté 
Pernilla Varga Franzén <3


Julhälsning

Gissa vem som är Jultomte detta året?
Jo det är jag och det jag kommer ge i julgåva är kärlekens energi
Den energin är det mest betydelsefulla jag kan ge och när man ger den kärlek från hjärtat så får man mångfald tillbaka

Tack fina Afrodite 
Du är en otroligt duktig mästare för det är du som lärt mig vad kärlek verkligen är.

Önskar er en fridfull och kärleksfull dag med många skratt och framför allt det fantastiska leendet som alla har 

Jag fick mitt otroliga skratt o leende nu när jag sminkade mig

Va rädda om er o ta hand om era kroppar o ät det som ni mår bra av  

Namasté 

Pernilla Varga Franzén 
 
 
Foto: Gissa vem som är Jultomte detta året?
Jo det är jag och det jag kommer ge i julgåva är kärlekens energi
Den energin är det mest betydelsefulla jag kan ge och när man ger den kärlek från hjärtat så får man mångfald tillbaka

Tack fina Afrodite <3
Du är en otroligt duktig mästare för det är du som lärt mig vad kärlek verkligen är.

Önskar er en fridfull och kärleksfull  dag med många skratt och framför allt det fantastiska leendet som alla har :D

Jag fick mitt otroliga skratt o leende nu när jag sminkade mig

Va rädda om er o ta hand om era kroppar o ät det som ni mår bra av <3 

Namasté 

Pernilla Varga Franzén <3

Va rädd om din kropp

Här är en spännande sida med Rawfood
 
http://talesofakitchen.com/special-diets/raw/

Your Face


Did you know that your entire body is represented in your face??

Jag önskar

Jag önskar er alla en riktigt God Jul o ett nytt spännande år som nu väntas i dessa tider  
Det är så mycket ljus som kommer ner till jorden hela tiden  
Äntligen är vi där att vi kan göra denna förändringen inom oss själva så att det blir den jorden som vi alla väntat på  

Bli medveten om vad som är kärlek & Ljus  

I varje situation som kommer så kan jag råda er om att tänka 
Vad hade kärleken gjort? 

Va rädda om er 

Grace Light

Pernilla Varga Franzén 
 
 
Foto: Jag vill önska er alla en riktigt God Jul o ett nytt spännande år som nu väntas i dessa tider <3 
Det är så mycket ljus som kommer ner till jorden hela tiden <3 
Äntligen är vi där att vi kan göra denna förändringen inom oss själva så att det blir den jorden som vi alla väntat på <3 

Bli medveten om vad som är kärlek & Ljus <3 

I varje situation som kommer så kan jag råda er om att tänka 
Vad hade kärleken gjort? 

Va rädda om er <3

Grace Light

Pernilla Varga Franzén <3

Tid

Det är tid nu att ta bort bindeln från ögonen 
o förstå att du är verkligen en Ängel som valt att komma ner på jorden 
 
 
Foto: Det är tid nu att ta bort bindeln från ögonen 
o förstå att du är verkligen en Ängel som valt att komma ner på jorden <3

Maten

Maten påverkar oss människor på ett sådant sätt som att 
när ett djur skall till slakt så är där massa rädsla o negativa energier 
o vad händer jo det sätter sig i köttet 
o i sin tur så sätter den energin sig i vår kropp 
i vårt energifält så att säga. 

Det är så viktigt att äta så ren mat som möjligt 
o något människor inte tänkt på är att det bästa att äta är obehandlad mat
för den behandlade maten är där massa olika energier från människor som tillverkar tex bröd osv.
Detta är inget som många är kanske så medvetna om 

Men nu är det tid att vakna upp 
Inse hur allt är uppbyggt 
o hur energi fungerar 
Det är tid att förstå att vi äter inte oss själva
Djuren är en del av oss 
Vi alla är ett 

Låt oss nå den kravlösa kärleken o förstå att vi alla är en o samma enhet 
Allt är energi 
Energi behöver enbart Ljus & Kärlek 
Inte massa mat 

Det har behövts innan pga att trycka ner jobbiga känslor pga karman 
men nu är både Moder Jords o allt liv på jordens karma snart över

Time to wake up and remember who we are 

Jag vill även berätta att jag har aldrig i hela mitt liv mått så här himla bra o aldrig haft en sådan kraft o energi inom mig 
nu när jag endast äter frukt, det är helt otroligt 
men testa o se, ni kommer verkligen att känna förändring MEN något som är viktigt innan man går in i en sådan kost är att det är viktigt att ha jobbat o fått hjälp med obearbetade känslor som ligger i det undermedvetna (blockeringar) för att klara av att hålla energierna i balans utan att ett gammalt cellminne tex där man haft anorexia, då får man vara försiktig innan man är färdig med det cellminne

Jag rek att få hjälp med denna biten om det är så ni önskar. 

Mer frukt åt folket Hihi 

Namasté 

Pernilla Varga Franzén 
 
 
Foto: Maten påverkar oss människor på ett sådant sätt som att 
när ett djur skall till slakt så är där massa rädsla o negativa energier 
o vad händer jo det sätter sig i köttet 
o i sin tur så sätter den energin sig i vår kropp 
i vårt energifält så att säga. 

Det är så viktigt att äta så ren mat som möjligt 
o något människor inte tänkt på är att det bästa att äta är obehandlad mat
för den behandlade maten är där massa olika energier från människor som tillverkar tex bröd osv.
Detta är inget som många är kanske så medvetna om 

Men nu är det tid att vakna upp 
Inse hur allt är uppbyggt 
o hur energi fungerar 
Det är tid att förstå att vi äter inte oss själva
Djuren är en del av oss 
Vi alla är ett 

Låt oss nå den kravlösa kärleken o förstå att vi alla är en o samma enhet 
Allt är energi 
Energi behöver enbart Ljus & Kärlek 
Inte massa mat 

Det har behövts innan pga att trycka ner jobbiga känslor pga karman 
men nu är både Moder Jords o allt liv på jordens karma snart över

Time to wake up and remember who we are 

Jag vill även berätta att jag har aldrig i hela mitt liv mått så här himla bra o aldrig haft en sådan kraft o energi inom mig 
nu när jag endast äter frukt, det är helt otroligt 
men testa o se, ni kommer verkligen att känna förändring MEN något som är viktigt innan man går in i en sådan kost är att det är viktigt att ha jobbat o fått hjälp med obearbetade känslor som ligger i det undermedvetna (blockeringar) för att klara av att hålla energierna i balans utan att ett gammalt cellminne tex där man haft anorexia, då får man vara försiktig innan man är färdig med det cellminne

Jag rek att få hjälp med denna biten om det är så ni önskar. 

Mer frukt åt folket Hihi 

Namasté 

Pernilla Varga Franzén <3


2013

Detta året som gått har varit tuff men jag är så djupt tacksam Afrodite att du hållt mig o varit med mig hela tiden i min inre process av både sorg ilska glädje  Jag förstår att det finns ingen annan är du som klarar av att öppna mitt hjärta. Tack snälla för du finns o hjälper oss människor att nå våra hjärtan så att vi kan se vilka vi är o vad vår uppgift är här på jorden Många Ljus & Kärleks energier till dig min mästare Tack för du leder mig till mitt eget mästerskap Du är fantastiskt 
 
 
Feedback Gruppkonsultation Halmstad 13-11-24

Idag skedde något stort inom mig

Det var efter jag hade haft min presentation det hände något 

då jag satt o lyssnade på de andra föregångarna i gruppen så kände jag igen mig enormt mycket 

mer än vanligt o det var då det slog mig att jag har ju i princip varit med om eller haft samma känsla o jobbiga händelser i mitt liv som bara dök upp i mitt sinne där jag kände men herregud så mycket jag har fått hjälp med under dessa få år 

det är nästan chockerande att se så mycket på så kort tid som jag blivit fri från 

Listan kan bli enormt lång men jag vill gärna skriva upp en del punkter som jag fått hjälp med av Afrodite o denna otroliga grupp vi har. 

- Trasig barndom pga Pappa var alkolist 
-Medberoende
- Övergrepp
-Dåligt självförstroende,självkänsla
-Anorexia
- Svårigheter med andningen sedan jag låg i kuvös vid födsel 
-Whiplash och benskada
-Rädsla som utvecklade sig till en slags fobi för att svimma 
- inlärnings svårigheter i skolan
- Undermedveten rädsla inom mig 
-Stress 
-Spänningar
- Sömnsvårigheter
-Panikångest
- Diagnos Utmattningsdepression, Panikångest
-Diagnos Fibromyalgi
-Övervikt
- Krav
- Bekräftelse 
- Skuld
- Högmod
- Kommunikation 
- Kontrollbehov
- Dömande
- Gå utan för mig själv o skylla på andra 
- Att inte vara i nuet utan Framtid o Dåtid 
- Att vara duktig syndromet 
- Rädsla/Oro för ekonomi
- Ångest när det gäller jobb 
- Prestationsångest 
- Beroende, Mat, sex, Alkohol (bekräftelse)
- Materiella saker 
- Mina negativa tankar
- Konstruktiv kritik
- Våga uttrycka sig o stå i min egen sanning
- Destruktivt tänkande om mig själv 

Allt detta har Afrodite hjälpt mig med men vissa saker har jag kvar o jobbar ständigt med att bli fri från det som får mig att lida

Tillsammans i gruppen kan vi göra underverk o våra inre processer kan gå ännu snabbare 

Detta är det enda sättet för att hjälpa Moder jord för det är verkligen tid att börja vakna o se hur illa det är på jorden. 

Det enda sättet för att hjälpa Moder Jord är att få hjälp med sitt inre o öppna hjärtat

Tack fina Afrodite för att du tog dig an mig för du har verkligen förändrat mitt liv till något jag inte trodde existerade på denna jord

Oändlig kärlek 

Pernilla Varga Franzén 

Ett leende kan göra så mycket

 
Att förstå hur mycket ett leende kan förändra en själv o omgivningen är fantastiskt
Min önskan är till er alla 
Le så mycket ni kan kära vänner 
Jag önskar er en riktigt God Jul o ett fantastiskt Gott nytt år
 
Oändlig Ljus & Kärlek 
 
Pernilla Varga Franzén

Min sanning 13-12-21

Jag vill berätta hur min sanning är 
Det jag ser gör så ont i mig 
Att se o förstår hur isolerade människor är gör så ont 
för jag känner den inre längtan av frid  
Det är det vi väntat på så länge 
 
Glädjen inom mig är nu att jag förstår o ser att fler o fler vaknar upp 
o inser att det är bara ett fängelse 
att detta samhälle är en illusion o att det finns ingen verklighet alls i detta 
 
Verklighet är när man känner en sådan lycka 
som verkligen lyser inifrån en själv o en sådan enorm energi av kärlek o ljus 
Att verkligen känna lycka o tacksamhet till livet
 
Men vem idag känner det innerst inne 
nej för alla vet om att detta samhälle är styrt av rädslor o makt 
det finns ingen glädje utanför människor idag 
den som säger detta har inte vågat öppna upp o verkligen se vilken smärta det finns 
 
Det vi kan göra för att förändra detta är att förändra inom oss själva i ett samarbete 
det är i samarbete som det kan ske en global förändring på jorden 
 
Snälla människor vakna upp o förstå att vi kan skapa allt det vi drömmer om 
Vakna upp o minns vilka ni är 
Det är tid nu 
 
 

Foto: 13-12-22

Magnus Strids Feedback 13-12-21

Denna konsultationen idag handlade väldigt mycket om att förstå hur mycket maten påverkar oss människor 
att förstå att när man äter varm tung mat så sänker det vår energi 

Jag är så otroligt tacksam o glad över att jag är så enormt känslig o inte kan äta tung mat längre utan att det enda jag behöver äta nu är frukt och jag mår så himla bra av det, känner en sådan energi o balans som jag aldrig känt någonsin i mitt liv. Det är fantastiskt.

Det är detta som är så viktigt nu att förstå att mat är ett beroende o vad händer när man inser o förstår att vi behöver inte maten längre? 

Det är detta som det börjar talas om väldigt mycket 

Vår grupp har börjat gå in i prana vilket är en otrolig grej 

Jag förstår att när man är fri från alla cellminnen med döden med svält då behöver man inte gå igenom det eller sjukdomar eller vad det nu som ligger en ens karma 

Vi kan redusera vår karma i detta livet
den möjligheten har vi nu äntligen nått. 

Det känns som en sådan befrielse o jag har alltid drömt om att vara oberoende 

Lyckan över att känna tacksamhet för det lilla istället för att sträva efter något man inte har 

När man är tacksam med hjärtat för det lilla det är då man har värdet inom sig att få flöde i livet 

När hjärtat är öppet o flödet kommer det är då vi vet vart pengarna skall placeras på jorden så att det äntligen kan bli balans 

Jag har nu insett att jag verkligen är redo att följa mitt hjärta o ge allt jag har för att bli hel inom mig. 

Tack till er alla o Tack till dig Afrodite 

Varma hälsningar från mig

Magnus Strid

Feedback Gruppkonsultation 13-12-21

Denna konsultationen idag handlade väldigt mycket om att förstå hur mycket maten påverkar oss människor 
att förstå att när man äter varm tung mat så sänker det vår energi 
 
 
Jag är så otroligt tacksam o glad över att jag är så enormt känslig o inte kan äta tung mat längre utan det enda jag behöver äta nu är frukt och stegvis gå in i prana o jag mår så himla bra av det, känner en sådan energi o balans som jag aldrig någonsin känt i mitt liv. Det är fantastiskt.
 
 
Det är detta som är så viktigt nu att förstå att mat är ett beroende o vad händer när man inser o förstår att vi behöver inte maten längre? 
 
Det är detta som det börjar talas om väldigt mycket 
 
Vår grupp har börjat gå in i prana vilket är en otrolig grej 
 
 
Jag förstår att när man är fri från alla cellminnen med döden med svält då behöver man inte gå igenom det eller sjukdomar eller vad det nu som ligger en ens karma 
 
 
Vi kan redusera vår karma i detta livet
den möjligheten har vi nu äntligen nått. 
 
 
Det känns som en sådan befrielse o jag har alltid drömt om att vara oberoende 
vilket jag nu äntligen är på väg att bli helt. 
 
 
Lyckan över att känna tacksamhet för det lilla istället för att sträva efter något man inte har 
 
När man är tacksam med hjärtat för det lilla det är då man har värdet inom sig att få flöde i livet 
 
När hjärtat är öppet o flödet kommer det är då vi vet vart pengarna skall placeras på jorden så att det äntligen kan bli balans 
 
Det är detta vi väntat på. 
 
 
Jag är så tacksam o jag förstår att det är viktigt att vi föregångare hjälps åt nu så att vi klarar av att hålla prana energierna 
 
Wow säger jag bara
 
 
Tack så oändligt mycket Afrodite o Tack till er alla föregångare som valt att hjälpa er själva o våga titta inom er o se svagheterna o vända dem för det är då ni hjälper Moder Jord
 
 
Kärlek & Lycka 
 
Pernilla Varga Franzén 

 

Feedback Gruppkonsultation 13-12-08 i Halmstad

Det var en kvinna som var med för första gången i gruppen som skrev denna feedbacken

Jag tror och känner att Afrodite är en sann människo hjälpare. 
Och kan se människornas bekymmer och obalanser ur deras syn och inte lägger sin egen värdering i deras energier. Hon är stark i sin egen. Och väldigt duktig med att locka fram människans egna sanningar ur deras högre jag. 
Det jag söker är energierkonsultationer med positiv drive , positiv glädje och framtidstro. Ett hopp om positivitet i mänsklighetens värderingar och naturens krafter. Ett sätt att hantera denna värld som den kan se ut idag. Jag söker den energin som finns en tidig lördagsmorgon , när solen går upp och fåglarna kvittra. Den energien som säger att världen och människorna är helt ok. Elände , bekymmer , sorg , kris det finns det bara jag slår på tv n.
Och är nåt som jag inte väljer att lägga energi på . Var finns glädjen bland människor, var är skratten , var finns de som väljer att dela de positiva energierna. 

Tack Pearl för du var med oss
Känns fint att du förstår hur viktigt detta är 

Ett vackert inlägg på min födelsedag

Jag vill gärna dela med mig av detta inlägg 
för dessa energier som detta skrivs i är så vackra varma o texten visar att denna kvinna verkligen 
tar emot det jag vill förmedla till allt liv här på jorden Tack ännu en gång 
 

Jannicka Svenssonhar gjort ett inlägg påPernilla Varga Franzén
Grattiz tjejen med de fina sköna orden jag har att läsa ...
Många nya tankar väcker du hos många
Tack för att du finns här i världen
 
 
Foto: Grattiz tjejen med de fina sköna orden jag har att läsa ...
Många nya tankar väcker du hos många
Tack för att du finns här i världen
 

Min dag

Jag vill tacka er alla fina underbara vänner som tänkt på min födelsedag idag 
Jag har en önskan på min dag o denna önskan har jag haft länge
längre tillbaka än vad jag kunde ana

En längtan om en jord med liv i harmoni o kärlek 
En allkärlek som lyser upp hela universum
 
En tid var jorden den vackraste planet som fanns 

Jag önskar mig att den tid nu kommer 
Jag vill tacka Afrodite för du hjälpte mig att andas igen 
Jag har länge haft problem med min andning, att verkligen andas 
Det sägs att Andas är livet 

Denna dag jag föddes fick jag hjälpen med en madrass som puffade till mig när mitt hjärta slutade så 
Det var för att jag inte orkade/ville andas 
Men jag har förstått att det är en mening med att jag kom för jag vet om vilken förändring vi människor kan hjälpas åt att göra för Moder Jord 

Jag får hjälp med att öppna hjärtat hela tiden och snart är jag där att jag förstår att 
min önskan nu kan uppfyllas och det är detta samarbete som vi föregångare gör 

Jag vill tacka er alla som verkligen förstår hur viktigt det är att vilja andas 
vilja vara här 
vilja samarbeta 
för tillsammans är ingenting omöjligt 

Kärleken är det starkaste som finns 
för det är kärleken som övervinner allt 
Kom ihåg vi alla är ett 

Oändlig kärlek & kraft 
Pernilla 
 
Foto: Jag vill tacka er alla fina underbara vänner som tänkt på min födelsedag idag 
Jag har en önskan på min dag o denna önskan har jag haft länge
längre tillbaka än vad jag kunde ana

En längtan om en jord med liv i harmoni o kärlek 
En allkärlek som lyser upp hela universum 
En tid var jorden den vackraste planet som fanns  

Jag önskar mig att den tid nu kommer 
Jag vill tacka Afrodite för du hjälpte mig att andas igen 
Jag har länge haft problem med min andning, att verkligen andas 
Det sägs att Andas är livet 

Denna dag jag föddes fick jag hjälpen med en madrass som puffade till mig när mitt hjärta slutade så 
Det var för att jag inte orkade/ville andas 
Men jag har förstått att det är en mening med att jag kom för jag vet om vilken förändring vi människor kan hjälpas åt att göra för Moder Jord 

Jag får hjälp med att öppna hjärtat hela tiden och snart är jag där att jag förstår att 
min önskan nu kan uppfyllas och det är detta samarbete som vi föregångare gör 

Jag vill tacka er alla som verkligen förstår hur viktigt det är att vilja andas 
vilja vara här 
vilja samarbeta 
för tillsammans är ingenting omöjligt 

Kärleken är det starkaste som finns 
för det är kärleken som övervinner allt 
Kom ihåg vi alla är ett 

Oändlig kärlek & kraft 
Pernilla <3
 
 

Message from Owl

And also Owl is around me this week … I received a wonderful gift of an owl’s feather from a friend from afar … as I opened the package I saw the scene from the first Harry Potter movie where hundreds of owls deliver letters to get the message across …

Birds are of the air and hold the knowledge of communication between all animals … receiving a feather relates to your divine connection to the spirit realms … a symbol of the open connection to what is beyond what you cannot see … your perceptions transform … faith strengthens … and obstacles become easier to deal with and leave behind ...

Because birds are from the air they all fly between the physical and spiritual so receiving a feather is a direct link to learning to use and trust our intuition fully.

Owl holds ancient wisdom … and brings you heightened vision and hearing to realise the subtleties around you … of your intuition … of what you feel, see and hear … owl also shows you how to balance between the wisdom of waiting and the timing to act …

Owl is another shape shifter … teaching the importance of swift, silent movement … how to hold your thoughts close to you until it is time to put them into action .. . have patience … though determination is what will see you succeed …

Owl’s lesson is to show you how to be more in tune with the world around you … the people, animals, trees and nature that cross your path each day … everything happens for a reason so get in the habit of asking, “what can I do for you today” or “what is your message for me” … 

When owl comes to visit there is a reminder to look at your life more closely to uncover any deceptions forming in and around you …

With owl around, take strength from the wisdom to embrace opportunities that cross your path … and look to unlock the secrets owl holds …

love & light … 

© Soul Wolf Journey 2012

photo source
Flckr
 
 
Message from Owl

And also Owl is around me this week … I received a wonderful gift of an owl’s feather from a friend from afar … as I opened the package I saw the scene from the first Harry Potter movie where hundreds of owls deliver letters to get the message across …

Birds are of the air and hold the knowledge of communication between all animals … receiving a feather relates to your divine connection to the spirit realms … a symbol of the open connection to what is beyond what you cannot see … your perceptions transform … faith strengthens … and obstacles become easier to deal with and leave behind ...

Because birds are from the air they all fly between the physical and spiritual so receiving a feather is a direct link to learning to use and trust our intuition fully.

Owl holds ancient wisdom … and brings you heightened vision and hearing to realise the subtleties around you … of your intuition … of what you feel, see and hear … owl also shows you how to balance between the wisdom of waiting and the timing to act …

Owl is another shape shifter … teaching the importance of swift, silent movement … how to hold your thoughts close to you until it is time to put them into action .. . have patience … though determination is what will see you succeed …

Owl’s lesson is to show you how to be more in tune with the world around you … the people, animals, trees and nature that cross your path each day … everything happens for a reason so get in the habit of asking, “what can I do for you today” or “what is your message for me” … 

When owl comes to visit there is a reminder to look at your life more closely to uncover any deceptions forming in and around you …

With owl around, take strength from the wisdom to embrace opportunities that cross your path … and look to unlock the secrets owl holds …

love & light … <3

© Soul Wolf Journey 2012

photo source Flckr

 

Wolfs

Their paw prints lead you along trails of discovery and insight.
To look in their eyes forever imprints your heart.
To hear their howl forever marks your soul.
To connect with them, forever bonds your spirits.
 
 
Their paw prints lead you along trails of discovery and insight.
To look in their eyes forever imprints your heart.
To hear their howl forever marks your soul.
To connect with them, forever bonds your spirits.

Just Channeling

Saturn and Jupiter Trine: A Time of Soul Rebirthing Creating the New Earth December 8th to 18th, 2013

Sabian Symbol, 19 degree Saturn in Scorpio: A wise old parrot repeats the conversation he overheard. Dependence upon inner or outer environment for the substance of understanding. Transmission of knowledge. Channel-ship.

Sabian Symbol, 19 degree Jupiter in Cancer: An aristocratic and frail girl weds a proletarian youth. Blending of the cultural fruition of the past with the impetuousness of new blood. Assimilation of unconscious contents.

Jupiter, expansion and Saturn, contraction very much feel like a birthing! As I have mentioned in past articles, it is wise to not resist the lessons of the Teacher Saturn, as this is the energy that is assisting us in building the New Earth. We must ground our spiritual awakening, which Jupiter is assisting us with. Jupiter is asking us to connect with our emotional body, our emotional truth so we can move from there. This age is about reconnecting with our feelings, what makes us human, what we also call the Goddess, this intuitive, psychic, creative and subtle force represented by Mother Earth, Mother Mary, Mary magdalene, Isis and many other female figures that have carried this vibration throughout times. We are at a time where this energy is rising within all of us. A time where we are asked to reconnect with that part of ourselves. The goddess vibration is the balance of our masculine and feminine energies within oneself. In this illusion world, it is easier for us to understand this truth within male and female relationship. Though, you might have noticed that relationships are breaking and going through much turmoil at the moment. Why? Because the illusion of needing someone else, your other half to complete you is fading. Twin flames relationships are on the rise indeed but this relationship dynamic is based on the knowing that the other is only a mirror of oneself and come into our lives to assist us in experiencing this oneness within ourselves. It is the highest vibration of Unconditional Love. I will write more about this in another essay. Again, the goddess energy is androgynous, it is the blending of our male and female energies as ONE within ourselves. Saturn is assisting us to see this truth and take back our power and sovereignty as a complete being. And furthermore, as the Sabian symbol indicates, reconnecting to source energy without all the props we confused ourselves with: organized religion being the most prominent one. Religion is not evil; ancient sacred texts have just been manipulated to steer us away from our true origin and direct connection to Source. As Yogi Bhajan stated: "Religion is a personal reality". Meditate on this statement...and experience its truth for yourself.

Mother Earth Blessings
~ Gaia Earth Star
Soul Astrologer, Pleiadian Channel & Spiritual Guide
"Remembering We Are One"
http://eepurl.com/Klboj (Read the complete report)


Saturn and Jupiter Trine: A Time of Soul Rebirthing Creating the New Earth December 8th to 18th, 2013

Sabian Symbol, 19 degree Saturn in Scorpio: A wise old parrot repeats the conversation he overheard. Dependence upon inner or outer environment for the substance of understanding. Transmission of knowledge. Channel-ship.

Sabian Symbol, 19 degree Jupiter in Cancer: An aristocratic and frail girl weds a proletarian youth. Blending of the cultural fruition of the past with the impetuousness of new blood. Assimilation of unconscious contents.

Jupiter, expansion and Saturn, contraction very much feel like a birthing! As I have mentioned in past articles, it is wise to not resist the lessons of  the Teacher Saturn, as this is the energy that is assisting us in building the New Earth. We must ground our spiritual awakening, which Jupiter is assisting us with. Jupiter is asking us to connect with our emotional body, our emotional truth so we can move from there. This age is about reconnecting with our feelings, what makes us human, what we also call the Goddess, this intuitive, psychic, creative and subtle force represented by Mother Earth, Mother Mary, Mary magdalene, Isis and many other female figures that have carried this vibration throughout times. We are at a time where this energy is rising within all of us. A time where we are asked to reconnect with that part of ourselves. The goddess vibration is the balance of our masculine and feminine energies within oneself. In this illusion world, it is easier for us to understand this truth within male and female relationship. Though, you might have noticed that relationships are breaking and going through much turmoil at the moment. Why? Because the illusion of needing someone else, your other half to complete you is fading. Twin flames relationships are on the rise indeed but this relationship dynamic is based on the knowing that the other is only a mirror of oneself and come into our lives to assist us in experiencing this oneness within ourselves. It is the highest vibration of Unconditional Love. I will write more about this in another essay. Again, the goddess energy is androgynous, it is the blending of our male and female energies as ONE within ourselves. Saturn is assisting us to see this truth and take back our power and sovereignty as a complete being. And furthermore, as the Sabian symbol indicates, reconnecting to source energy without all the props we confused ourselves with: organized religion being the most prominent one. Religion is not evil; ancient sacred texts have just been manipulated to steer us away from our true origin and direct connection to Source. As Yogi Bhajan stated: "Religion is a personal reality". Meditate on this statement...and experience its truth for yourself.

Mother Earth Blessings
~ Gaia Earth Star
Soul Astrologer, Pleiadian Channel & Spiritual Guide
"Remembering We Are One"
http://eepurl.com/Klboj (Read the complete report)

If you like this post please ~ Like, Comment and Share ི❥När du valt

När du valt att möta sin själ o nå ditt högre jag 
Då kommer du att förstå att varje steg du tar desto närmre kommer du din själ Oavsett hur jobbig vägen är så skal du alltid veta att du kommer dit du önskar oavsett för, har du en gång gjort beslutet så finns det ingenting som kan hindra dig. 
Så känner jag och jag är så tacksam att jag äntligen förstår att allt är perfekt, allt som sker är meningen o alla gör sina val 
men det viktigaste av allt är att jag finner kärleken inom mig för att kunna sprida den runt mig  
Om ni är nyfikna på hur jag nått min inre styrka o hur min väg är så får ni mer än gärna skriva till mig 
Jag berättar mer än gärna
Jag har även skrivit en del feedbacks i min blogg: pernillavarga.blogg.se 
Ta hand om er kära vänner o kom ihåg 
Allt det du gör för dig själv gör du även för andra  
Allt börjar inom en själv  
Vi alla är ett 
Namasté Pernilla Varga Franzén
 
 
Foto: När du valt att möta sin själ o nå ditt högre jag 
Då kommer du att förstå att varje steg du tar desto närmre kommer du din själ <3 Oavsett hur jobbig vägen är så skal du alltid veta att du kommer dit du önskar oavsett för, har du en gång gjort beslutet så finns det ingenting som kan hindra dig. 
Så känner jag och jag är så tacksam att jag äntligen förstår att allt är perfekt, allt som sker är meningen o alla gör sina val 
men det viktigaste av allt är att jag finner kärleken inom mig för att kunna sprida den runt mig <3 
Om ni är nyfikna på hur jag nått min inre styrka o hur min väg är så får ni mer än gärna skriva till mig 
Jag berättar mer än gärna
Jag har även skrivit en del feedbacks i min blogg: pernillavarga.blogg.se 
Ta hand om er kära vänner o kom ihåg 
Allt det du gör för dig själv gör du även för andra <3 
Allt börjar inom en själv <3 
Vi alla är ett 
Namasté Pernilla Varga Franzén

We

Foto: Pure Soul. 
Truth.
Ancient.
Love.

Yogi Tea

Jag kan varmt rekommendera Yogi Tea
Så får man också fina små budskap varje dag 
 
 
Foto: Jag kan varmt rekommendera Yogi Tea
Så får man också fina små budskap varje dag <3

RSS 2.0